Werkwijze


Vertrouwen

Verbinden

Veranderen

Vanuit vertrouwen ontstaat er verbinding en pas dan komt er ruimte voor verandering. Een succesvol coachingstraject staat of valt dan ook met een goede vertrouwensrelatie tussen jou en mij. In een gratis kennismakingsgesprek toetsen wij daarom vooraf of het voldoende klikt. Als dit het geval is kunnen wij van start na goedkeuring van de offerte. In het eerste (intake)gesprek zal vervolgens de coachvraag worden geformuleerd. Wat moet het traject jou opleveren? Wat is het doel? Wat wil je bereiken? Gedurende het traject voeren we gesprekken en doen we ervaringsgerichte oefeningen. Een coachingstraject is altijd gericht op resultaat. In het hele traject monitoren wij samen waar je staat ten opzichte van jouw coachvraag. Als coach ondersteun ik jouw leerproces, maar jij hebt de regie. De duur van een traject is maatwerk en afhankelijk van de specifieke coachvraag. Meestal omvat een traject circa 6 gesprekken van ongeveer 2 uur.

Mijn werkwijze wordt door mijn clienten omschreven als betrokken, empatisch, pragmatisch en resultaatgericht.

Reviews


Anke, 43 jaar.
Trainer/Coach

"Peter brengt vakmanschap mee in coaching. Hij is rustig, opmerkzaam en scherp. Hij brengt diepgang aan in gesprekken en begeleidt je door ervaringsgerichte oefeningen heen die het inzicht in jezelf vergroten. In zijn coaching behoudt hij focus op een door jouzelf gesteld resultaat."

Anke, 43 jaar.
Trainer/Coach

"Peter brengt vakmanschap mee in coaching. Hij is rustig, opmerkzaam en scherp. Hij brengt diepgang aan in gesprekken en begeleidt je door ervaringsgerichte oefeningen heen die het inzicht in jezelf vergroten. In zijn coaching behoudt hij focus op een door jouzelf gesteld resultaat."


“Peter is als coach goed in staat een vertrouwde omgeving te bieden. Dat gaf mij de ruimte om kritisch naar mijzelf te kijken. Als mens en als leidinggevende. De ervaring van Peter als senior-manager kwam daarbij goed van pas. Hij durft te confronteren. Het heeft mij goed gedaan.”

Rob, 48 jaar.
Afdelingsmanager
Verzekeraar

Rob, 48 jaar.
Afdelingsmanager Verzekeraar

“Peter is als coach goed in staat een vertrouwde omgeving te bieden. Dat gaf mij de ruimte om kritisch naar mijzelf te kijken. Als mens en als leidinggevende. De ervaring van Peter als senior-manager kwam daarbij goed van pas. Hij durft te confronteren. Het heeft mij goed gedaan.”


Karin, 30 jaar.
Docent

“De coachingssessies hebben veel met mij gedaan. Niet alleen waar ik met mijn carrière heen wil, maar vooral ook wie ik ben en waar mijn krachten liggen. Kort samengevat een boost voor mijn zelfvertrouwen en een duidelijkere kijk op mijzelf en mijn competenties. Ik had dit niet willen missen!”

Karin, 30 jaar.
Docent

“De coachingssessies hebben veel met mij gedaan. Niet alleen waar ik met mijn carrière heen wil, maar vooral ook wie ik ben en waar mijn krachten liggen. Kort samengevat een boost voor mijn zelfvertrouwen en een duidelijkere kijk op mijzelf en mijn competenties. Ik had dit niet willen missen!”